Hitta till oss!
Hammarö Skärgårdsmuseum

Sverres väg 15,  663 41 Hammarö

E-post: hammaroskargard@gmail.com

Tel 070 52 30 197 (Janne Hesselstedt ordf.)

Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade vid museet. Övriga besökare måste parkera vid kyrkan eller vid kyrkogården. Gångvägen till museet är antingen förbi kyrkan och Hammars gård och över den långa träbron eller så går man genom fårhagen.

Men det går också att komma sjövägen med båtbussen och då landstiger man  vid Lövnäshamnen och har en liten promenad västeröver till Skärgårdsmuseet. Det finns skyltat hur man kan gå, delvis inne bland villorna. Följ kusten västeröver!